Paweł Rut

Uczę wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa.